En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l'entitat:.

PM ESPAIS IMMOBILIARIS
Raó social: ESPAIS BILBAO 17, SL
NIF: B55315600
Adreça: C/ Bilbao, 18 baixos - 17005 - GIRONA - GIRONA
Telèfon: 972282809
Email: info@pmespais.com


FINALITAT DE LA PÀGINA WEB.
La finalitat del present lloc web és donar a conèixer els productes en venda o lloguer per part de PM ESPAIS IMMOBILIARIS així com establir vies de contacti per a obtenir informació addicional sobre aquest tema .

El present avís legal (d'ara endavant, l'"Avís Legal") regula l'ús del lloc web: www.pmespais.com

LEGISLACIÓ.
Amb caràcter general les relacions entre ESPAIS BILBAO 17, SL PM ESPAIS IMMOBILIARIS i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

ÚS I ACCÉS D'USUARIS.
L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb PM ESPAIS IMMOBILIARIS o qualsevol de les seves delegacions.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de ESPAIS BILBAO 17, SL PM ESPAIS IMMOBILIARIS i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de PM ESPAIS IMMOBILIARIS.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS).
PM ESPAIS IMMOBILIARIS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a uns certs usuaris.

PM ESPAIS IMMOBILIARIS no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de PM ESPAIS IMMOBILIARIS. La presència de "links" o enllaços en les pàgines web de PM ESPAIS IMMOBILIARIS té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

___________________________________________________________________


Altres dades a incloure en la web depenent del servei o producte ofert per l'empresa:
- Codis de conducta al fet que estiguin adherides.
- Dades relatives a l'autorització administrativa necessària per a l'exercici de l'activitat.
- Dades de col·legiació i títol acadèmic de professionals que exerceixin una activitat regulada.
- Informació addicional quan al servei s'accedeixi mitjançant un número de telèfon de tarifació addicional.
- Si a més realitza contractes en línia haurà d'afegir la següent informació amb caràcter previ al procés de contractació:
* Tràmits que han de seguir-se per a contractar en línia.
* Si el document electrònic del contracte s'arxivarà i si aquest serà accessible.
* Mitjans tècnics per a identificar i corregir errors en la introducció de dades.
* Llengua o llengües en què podrà formalitzar-se el contracte.
* Condicions generals al fet que, en el seu cas, se subjecti el contracte.
* Confirmar la celebració del contracte per via electrònica, mitjançant l'enviament d'un justificant de recepció de la comanda realitzada.