Si compra dades personals a tercers per realitzar publicitat dels seus productes i serveis, de ha tenir en compte que els mateixos procedeixen de fonts accessibles al públic i que estan contrastats amb la llista Robinson.


Recordi que ha d'esborrar les dades quan hagi transcorregut un temps sense fer ús de les mateixes.